Edyta Hul. Malarstwo

Edyta Hul.  Malarstwo

Lokalizacja: Centrum Ekspozycyjne Stara Kotłownia

Data: 22/01–23/02/2020

Wernisaż: 23.01.2020, godz. 18:00

Wydział: Malarstwo

Edyta Hul. Malarstwo

„Sztuka jest dla mnie formą materializacji odczuć i wrażeń, miejscem gdzie rzeczywistość miesza się z iluzją przy pomocy ludzkiej dłoni. To zindywidualizowany sposób opowiadania o świecie. Potencjał, jaki mi daje, to możliwość eksperymentowania i szukania/stworzenia swojego języka przy pomocy dowolnych materiałów, poprzez tworzenie nowych form wyrazu.

Punktem wyjścia w mojej twórczości zazwyczaj są doznania wizualne i emocjonalne związane ze światem przyrody. Cytaty ze świata roślin i zwierząt staram się przekładać w na wpół abstrakcyjne obrazy. Łączę wspomnienia i wyobrażenia w celu ustalenia satysfakcjonującego mnie obiektu. Czasami, dzięki zmieniającym się fascynacjom odnoszę się do treści dorobku kulturowego z bliskiego i najdalszego otoczenia

Moje obrazy stanowią konotację do tradycyjnego malarstwa krajobrazowego. Są pewną jego metaforą, kompromisem między abstrakcją ,wyobrażeniem własnym, a odwzorowaniem rzeczywistości. W zasadzie jest to mieszanka form wieloznacznych, niedosłownych, dających szerokie pole do interpretacji. Przekładam dosłowny mimetyzm na rzecz subiektywnej, pozaczasowej wizji ruchu, obszernego kadru rzeczywistości, próby zapisu procesu patrzenia”

Tak swoje działanie artystyczne opisuje Edyta Hul, absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, dyplom zrealizowała pod kierunkiem prof. Mieczysława Olszewskiego, aneks z grafiki warsztatowej w pracowni litografii prof. Zbigniewa Gorlaka. Działa na obszarze sztuk wizualnych – zajmuje się malarstwem sztalugowym, ściennym, ilustracją, grafiką, tkaniną artystyczną.

Miejsce: Centrum Ekspozycyjne Stara Kotłownia, prof. Romana Prawocheńskiego 9, Olsztyn