"Rembrandt z kolekcji Jacoba Kabruna”

"Rembrandt z kolekcji Jacoba Kabruna”

Film przedstawia ryciny Rembrandta znajdujące się w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku. 
Jest to wirtualna prezentacja dzieł, które ze względów konserwatorskich nie są pokazywane na wystawach stałych. Można je zobaczyć jedynie podczas indywidualnych spotkań w pracowni papieru. Pretekstem do stworzenia opowieści o ich losach z Gdańskim tłem stał się fakt poddania ich w 2018 roku konserwacji zachowawczej, która pozwoliła na przeprowadzenie badań papieru. W filmie przyjrzeć możemy się detalom rycin, oryginalnej kresce wypracowanej przez eksperymenty z technologią i proces samodoskonalenia twórcy. Narrator omawia unikatowy charakter prac Rembrandta poddając analizie wartości artystyczne akwafort. 

Zachowane w Gdańsku ryciny przetrwały dzięki temu, że Jakob Kabrun – gdański kupiec i kolekcjoner - podarował je w XVIII wieku miastu. Zbiory te dały podwaliny dla Muzeum Miejskiego, które powstało w 1872 roku (obecnie Muzeum Narodowe w Gdańsku). Cenny zbiór obrazów, rysunków i rycin stał się publicznie dostępny, także dla gdańskich artystów, którzy dzięki Kabrunowi, otrzymali możliwość studiowania w Gdańsku dzieł najwybitniejszych twórców europejskich.

Pokazany w filmie proces tworzenia akwaforty wykonał dr Dominik Włodarek. Zdjęcia filmowe wykonano w Pracowni Grafiki Artystycznej – Wklęsłodruku na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku prowadzonej przez prof. Alinę Jackiewicz-Kaczmarek. Scenariusz napisała Alicja Andrzejewska-Zając – kustoszka w Pracowni Grafiki Oddziału Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku opiekująca się min. kolekcją rycin Rembranta.

Wykonawcą filmu jest student Szkoły Doktorskiej ASP w Gdańsku Marek Zygmunt pracujący w firmie ZM Concept – producenta wykonawczego filmu. Forma wirtualnej prezentacji jest jednym z etapów pracy badawczej, którą Marek Zygmunt wykonuje przygotowując rozprawę dotyczącą użycia elektronicznych narzędzi audiowizualnych w wystawiennictwie i roli projektowania treści audowizualnych w wystawiennictwie fizycznym i wirtualnym.