TeART

TeART

TeART

TYTUŁ: Panoptykon

RODZAJ DZIAŁANIA: Spektakl online/Premiera

LINK do spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=4poLORf0xt8


transmisja
odbędzie się również na fanpage koła naukowego PI – przejdź na stronę

CZAS TRWANIA: ok.60 min

OBSADA: Michel Ducerveau, Katarzyna Kaźmierak, Dorota Kozłowska, Wiktoria Morawska, Julia Mrocheń, Andżelika Ostrowska, Izabela Szedel

MUZYKA wykonywana podczas spektaklu: formacja ABSTRACTKULTUR

REŻYSERIA: maŻka Wojciechowska

KRÓTKI OPIS: Spektakl Panoptykon to metafora momentu, w którym się znaleźliśmy, w którym podłączeni do sieci, żyjemy niczym w panoptykonie. Stanowi temu towarzyszy poczucie zawieszenia własnego „ubańkowionego” bytu. Czasami doświadczamy wglądu-transu, szczególnego rodzaju percepcji, jednakże to chwilowe rozpoznanie drugiego, nie pozwala na wymianę doświadczeń z drugim człowiekiem i rozbicie szklanego więzienia.

Spektakl tłumaczony na polski język migowy.

Tłumaczka PJM: Marta Jaroń

TITLE: Panoptykon

DATE: 15th May, 7 p.m.

A LINK to the meeting will be made available on this page at 18.30 (15 May)

The event will also be broadcast on the fanpage of the PI Research Circle.

FORM OF ACTION: online performance

ACTORS/ACTRESSES: Michel Ducerveau, Katarzyna Kaźmierak, Dorota Kozłowska, Wiktoria Morawska, Julia Mrocheń, Andżelika Ostrowska, Izabela Szedel

MUSIC performed during the performance: ABSTRACTKULTUR formation

SCRIPT AND DIRECTION: maŻka Wojciechowska

DURATION: 60 min.

SHORT DESCRIPTION: Panoptykon performance is a metaphor of the moment we are in, in which we are connected to the network, living like in panopticon. This state is accompanied by the feeling of suspension of one’s own ‘bubbled’ existence. Sometimes we experience an insight-trans, a special kind of perception, however this temporary recognition of the other does not allow for the exchange of experiences with another human being and the destruction of the glass prison.

Performance with translation into Polish sign language.

Polish Sign Language interpreter: Marta Jaroń