SPAW

SPAW

SPAW

TYTUŁ: Rozmówki Artystyczne, spotkanie z artystą Bartoszem Radziszewskim

PROWADZENIE: Paulina Stokowska

TERMIN: 15 maja, godz. 15.30

LINK do spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=d-loNJOemhw

 

transmisja odbędzie się również na fanpage koła naukowego PI – przejdź na stronę

CZAS TRWANIA: 1h-1.30

RODZAJ DZIAŁANIA: spotkanie online 

KRÓTKI OPIS: Spotkanie z artystą Bartoszem Radziszewskim to nowy cykl działań koła naukowego SPAW ASP w Gdańsku. Podczas Rozmówek Artystycznych będzie możliwość zapoznania się z twórczością zaproszonego/zaproszonej przez nas artysty/artystki, dyskusji oraz wspólnemu spojrzeniu na świat i bieżące wydarzenia.

Spotkanie tłumaczone na Polski Język Migowy

Tłumaczki PJM: Karolina Bocian, Marta Jaroń

Wydarzenie fb – przejdź na stronę

 

Bartosz Radziszewski (ur.1975 r. w Oławie) -  Współtwórca artystycznej grupy Polish Mirova. W latach 2004 – 2009 studiował na ASP we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa i Rzeźby, uzyskał studia dyplom z zakresu malarstwa w  pracowni profesora J. Jaroszewskiego oraz malarstwa w architekturze i urbanistyce w pracowni profesora W. Kaniowskiego. Współpracował przez wiele lat z Teatrem ZAR przy Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu, brał udział w opracowaniu koncepcji świateł i pełnił  rolę oświetleniowca podczas prezentacji spektakli we Wrocławiu oraz podróżując z zespołem po całym świecie. Jego praca została doceniona między innymi w USA (prezentacje w Los Angeles, San Francisco, Chicago i Bostonie), Korei, Indiach, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, we Włoszech i w Grecji. Obecnie asystent profesora M.W. Kuczmy w Pracowni Bez Korekty na Wydziale Malarstwa ASP we Wrocławiu.

 

TITLE: Artistic conversations, a meeting with artist Bartosz Radziszewski

MODERATOR: Paulina Stokowska

DATE: 15th May, 3.30 p.m.

A LINK to the meeting will be made available on this page at 12.30 (15 May)

The event will also be broadcast on the fanpage of the PI Research Circle – go to the page

DURATION: 1h-1.30h

FORM OF ACTION: an online meeting

SHORT DESCRIPTION: A meeting with Bartosz Radziszewski is a new series of online lectures organized by the scientific circle SPAW at the Academy of Fine Arts in Gdańsk. During each “Artistic conversation” meeting, you will have a chance to get to know the art of the invited artist, discuss their point of view and current events.

Meeting with translation into Polish Sign Language.

Polish Sign Language interpreters: Karolina Bocian, Marta Jaroń

Bartosz Radziszewski (born 1975 in Oława) – Co-founder of the artistic group Polish Mirova. In the years 2004-2009, he studied at the Academy of Fine Arts in Wrocław at the Faculty of Painting and Sculpture, defended a diploma in painting in the studio of professor J. Jaroszewski, as well as in painting in architecture and urban planning in the studio of professor W. Kaniowski. For many years he collaborated with the ZAR Theater at the Grotowski Institute in Wrocław, he took part in the development of the lighting concept and acted as a lighting technician during the presentation of performances in Wrocław, as well as traveled with the ensemble all over the world. His work has been appreciated in the USA (presentations in Los Angeles, San Francisco, Chicago and Boston), Korea, India, France, Spain, Great Britain, Italy and Greece. Currently. He works at the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Wrocław as an assistant to professor M.W. Kuchma in the “Studio Without Corrections”.