GALERIA START

GALERIA START

GALERIA START

TYTUŁ: Noc Kierunków

TERMIN: 15 maja, godz. 14.30

LINK do spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=d-loNJOemhw

 

transmisja odbędzie się również na fanpage koła naukowego PI – przejdź na stronę

RODZAJ DZIAŁANIA: oprowadzanie kuratorskie online 

CZAS TRWANIA: ok. 20 min. (oprowadzanie kuratorskie) 

KRÓTKI OPIS: Studencka Galeria Start zaprasza na Noc Kierunków, czyli wystawę, która kultywuje utrzymującą się od kilku dekad, coroczną tradycję Nocy Muzeów. W ramach tego wystawienniczego święta sztuki, pod osłoną nocy wystawiane będą prace studentów reprezentujących każdy z licznych kierunków naszej Akademii. Sztuka tworzona przez studentów naszych wydziałów przybiera tak różne oblicza, że jesteśmy pewni, iż nawet towarzystwo o najbardziej wyszukanym, niszowym guście znajdzie coś, na czym będzie mogło zawiesić oko na dłuższą chwilę. Wystawa będzie miała miejsce w przestrzeni wystawienniczej w sercu ASP – Kultura Ma Wiele Twarzy.

Spotkanie tłumaczone na Polski Język Migowy.

Tłumaczki PJM: Karolina Bocian, Marta Jaroń

TITLE: The Night of the Majors

DATE: 15th May, 2.30 pm.

FORM OF ACTION: online curator tour 

DURATION: 20 min. (curator tour) 

LINK

SHORT DESCRIPTION: Start Student Gallery invites you to The Night of the Majors, an exhibition that cultivates the annual tradition of the Night of Museums, which has been held for several decades. As part of this art exhibition, works by students representing each of the many courses at our Academy will be exhibited. The art created by students of our faculties takes on so many different faces that we are sure, that even the society with the most sophisticated, niche taste, will find something that will catch their interest. The exhibition will take place in the exhibition space in the heart of the Academy of Fine Arts – Kultura Ma Wiele Twarzy [Culture Has Many Faces].

 

Meeting with translation into Polish sign language

Polish Sign Language interpreters: Karolina Bocian, Marta Jaroń