DYFUZJA

DYFUZJA

DYFUZJA

TYTUŁ: gARTen lockdownowa wystawa w przestrzeni publicznej. Spotkanie z twórczyniami: Barbarą Leszczyńską i Olgą Wardęgą.

PROWADZENIE: prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska, Barbara Leszczyńska

TERMIN: 15 maja, godz. 13.00

LINK do spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=sRwiCU5q-_c


transmisja
odbędzie się również na fanpage koła naukowego PI – przejdź na stronę

CZAS SPOTKANIA: 15-30 min.

RODZAJ DZIAŁANIA: spotkanie online 

KRÓTKI OPIS: gARTen to projekt autorski Barbary El / Leszczyńskiej. Działanie w założeniu odbywało się w trzech krajach. Powstało, by opowiedzieć historie- stworzyć komunikat w odniesieniu do stanu ogólnoświatowej pandemii i lockdown’ów, które nas dotykają. Jest to wiadomość dla ludzi dotkniętych pandemią, od artystów tworzących w czasach pandemii. Dzielimy się-my artystki-z odbiorcą emocjami, spostrzeżeniami i tym, jak odczuwamy obecną sytuację. Wystawa prezentowana była/będzie równolegle –w innych aranżacjach i w różnych terminach – w trzech miastach: Bernie (Szwajcaria), Porto (Portugalia) i Walencji (Hiszpania). 

Spotkanie tłumaczone na Polski Język Migowy

Tłumaczki PJM: Karolina Bocian, Marta Jaroń

TITLE: gARTen,a lockdown exhibition in public space. A meeting with creators: Barbara Leszczyńska and Olga Wardęga.

MODERATOR: prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska, Barbara Leszczyńska

DATE: 15th May, 1 p.m.

A LINK to the meeting will be made available on this page at 12.30 (15 May)

The event will also be broadcast on the fanpage of the PI Research Circle – go to the page

DURATION: 15-30 min.

FORM OF ACTION: an online meeting

SHORT DESCRIPTION: gARTen is a proprietary project of Barbara El / Leszczyńska. The action in concept took place in three countries. It was created to tell stories – create a message in reference to the global pandemic and lockdowns, that we all face. It is a message for people affected by the pandemic, from artists creating in times of the pandemic. We – artists – share emotions, observations and how we receive the current situation, with the viewers. The exhibition was/will be presented at the same time – in different arrangements and at different dates – in three cities: Bern (Switzerland), Porto (Portugal) and Valencia (Spain).

LINK

Meeting with translation into Polish sign language.

Polish Sign Language interpreters: Karolina Bocian, Marta Jaroń