Zespół redakcyjny

Zespół redakcyjny

Sygnet wydawnictwa | Pojekt graficzny: Piotr Paluch; Adam Kamiński

Zespół redakcyjny

Zarządzeniem nr 18/2018 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z 6 kwietnia 2018 r. powołany został Zespół redakcyjny w składzie:

dr Mariusz Wrona – redaktor prowadzący

mgr Anna Polańska – redaktor

mgr Monika Scharmach – korektor

Zadania Zespołu redakcyjnego:

 • Pozyskiwanie tekstów i materiałów ikonograficznych do publikacji
 • Pozyskiwanie praw do tekstów i materiałów ikonograficznych przeznaczonych do publikacji
 • Prace redakcyjne – przygotowanie do składu materiałów przeznaczonych do publikacji
 • Prace korekcyjne i adiustacja materiałów przeznaczonych do publikacji
 • Zamawianie projektów graficznych publikacji
 • Skład i łamanie – tworzenie obrazu publikacji
 • Logistyka związana z drukiem publikacji, w tym wybór drukarni, przygotowanie umów
 • Dystrybucja publikacji (biblioteki cyfrowe, egzemplarze obowiązkowe, wymiana)
 • Promocja i reklama wydawnictw Uczelni (współpraca z Biurem Promocji)
 • Rozliczenia finansowe (współpraca z Kwesturą Uczelni)
 • Obsługa ISBN, ISSN
 • Kontakt z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (dot. redystrybucji kosztów)
 • Centralne koordynowanie wydawnictw Uczelni