ISBN

ISBN

Sygnet wydawnictwa | Pojekt graficzny: Piotr Paluch; Adam Kamiński

ISBN

Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki ISBN jest systemem pozwalającym w sposób jednoznaczny identyfikować każdą formę wydawnictwa zwartego opublikowanego przez wydawcę. W Polsce zasady ISBN reguluje norma PN-ISO 2108:2006.

 

Szczegółowa instrukcja definiująca zasady przydzielania numerów ISBN znajduje się pod adresem:
www.bn.org.pl/download/document/1259577324.pdf

Wszystko o ISBN w najczęściej zadawanych pytaniach znajduje się pod adresem:
e-isbn.pl/IsbnWeb/start/poco.html

 

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku poza nazwą oficjalną używa następujących imprintów (znaków wydawcy):

  • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
  • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku – Wydział Architektury i Wzornictwa
  • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku – Wydział Grafiki
  • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku – Wydział Malarstwa
  • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku – Wydział Rzeźby i Intermediów
  • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku – Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce

 

Osobą kontaktową upoważnioną do reprezentowania Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w serwisie e-ISBN, pośredniczącą w rezerwowaniu numerów ISBN i aktualizującą rekordy publikacji jest Piotr Giziński:

e-mail: piotr.gizinski@asp.gda.pl

e-mail: biblioteka@asp.gda.pl

tel. +48 58 301 28 01 w. 30

 

Podmioty ubiegające się o przydzielenie indywidualnego numeru publikacji w serwisie ISBN proszone są o wypełnienie załączonego niżej wniosku o nadanie numeru ISBN:

Wniosek – Pobierz

 

Wydawcy zobowiązani są przekazywać uprawnionym podmiotom egzemplarze obowiązkowe każdej publikacji wydanej w granicach Polski. Spełniając ustawowy obowiązek Biblioteka ASP pośredniczy w wysyłce egzemplarzy obowiązkowych wydawnictw własnych do uprawnionych podmiotów.

Dokumentowanie działalności wydawniczej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i obowiązek dystrybucji egzemplarzy obowiązkowych reguluje Zarządzenie Rektora.

Wydawcy zobligowani są ponadto do wysyłania egzemplarzy obowiązkowych, których forma jest wyłącznie elektroniczna.