Akademia w Mieście |nr 8| 2021

Akademia w Mieście |nr 8| 2021

Akademia w Mieście, (Pół)rocznik Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku nr 8 - kwiecień 2021

Akademia w Mieście |nr 8| 2021

(Pół)rocznik Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

nr 8 – kwiecień 2021

 

Zespół redakcyjny
Zuzanna Dolega (Malarstwo)
Marek Elsner (Rzeźba i Intermedia)
Agata Janiszewska (Architektura i Wzornictwo)
Anna Polańska
Monika Scharmach
Anita Wasik (Grafika)
Mariusz Wrona (redaktor prowadzący)

Kontakt: wydawnictwo@asp.gda.pl

Projekt i opracowanie szablonu wydawnictwa
Barbara Bugalska

Projekt grafiki na okładce
Marianna Pawłusiów

Skład i łamanie
Barbara Bugalska

Wydawca
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

ISSN: 2544-4220


Drodzy czytelnicy,

kolejny zeszyt Akademii w Mieście jest zaproszeniem do zapoznania Was z bogatą ofertą kształcenia w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, jaką przygotowały jej Wydziały i Kierunki. Jest zaproszeniem i zachętą do rozbudzania uśpionych w Was mocy, które po wyrwaniu ze snu mogłyby zrewolucjonizować Wasze życie i świat. Jest wreszcie zaproszeniem do zarażania fenomenem możliwości, jakie daje nam sztuka i projektowanie.

Prezentacja Wydziałów odbywa się poprzez prezentację Pracowni, ale przede wszystkim przez prezentację prac Waszych starszych Koleżanek i Kolegów – Studentek i Studentów, którzy nadają sens naszej codziennej pracy. A może właśnie myślisz o studiach w gdańskiej Uczelni, w której mieszka i rodzi się sztuka, w której powstają śmiałe i wizjonerskie dzieła artystyczne, nagradzane projekty graficzne, architektoniczne i wzornicze, ale coś bliżej nieokreślonego powstrzymuje Twoją decyzję o wyborze kierunku, który chcesz nadać swojemu życiu. Pamiętaj, że masz tylko przysłowiowe „pięć minut”, które umiejętnie wykorzystane spowoduje, że nigdy nie będziesz miał powodu do twierdzenia, że życie jest największym rozczarowaniem, jakie mogło spotkać właśnie Ciebie.

Robert jest cichy i spokojny. Zupełne przeciwieństwo Marty, która chce spróbować wszystkiego, co świat ma do zaoferowania. Zderzenie tych dwóch charakterów właśnie w sztuce i projektowaniu może zaowocować nową jakością, pomysłem, może spowodować, że marzenia staną się oczywistością w naszym codziennym życiu. Jeszcze się wahasz? Masz tak dużo czasu, by zwlekać z decyzją?

Przekartkuj tę publikację. Zachęcam do tego bardzo gorąco. Może odnajdziesz w niej inspirację i pomysł na zagospodarowanie swojego trudnego do przecenienia potencjału. Zaproszenie do rozpoczęcia studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku to moja propozycja kierowana do Ciebie. Nauczanie sztuki i projektowania w ich praktycznym i teoretycznym wymiarze na Akademii to zdecydowanie coś więcej niż rozwijanie tego typu umiejętności w szkołach niższego szczebla. Stając się częścią Akademii otrzymasz możliwość dojrzewania do sztuki, a odbędzie się to poprzez intensywniejszy kontakt z nią samą, jak i przez kontakt z jej twórcami – Twoimi przyszłymi nauczycielami. Stając się częścią artystycznej społeczności Akademii zaczniesz postrzegać coraz więcej, otworzysz się na możliwości, jakie niesie ze sobą sztuka i projektowanie. Pokochasz ludzi, którzy sztuce i projektowaniu poświęcają nie tylko zawodowe, ale przede wszystkim prywatne życie.

Odnoszę wrażenie, że jeśli doczytałaś lub doczytałeś do tego miejsca, to właśnie w Akademii jest miejsce dla Ciebie!

Do zobaczenia na inauguracji!

 

Krzysztof Polkowski,

Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku