Akademia w Mieście |nr 6| 2020

Akademia w Mieście |nr 6| 2020

Akademia w Mieście, (Pół)rocznik Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku nr 6 - kwiecień 2020

Akademia w Mieście |nr 6| 2020

(Pół)rocznik Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

nr 6 – kwiecień 2020

 

Zespół redakcyjny:

Anna Polańska
Monika Scharmach
Mariusz Wrona (redaktor prowadzący)
Monika Głowińska (współpraca)

Kontakt: wydawnictwo@asp.gda.pl

 

Projekt i opracowanie szablonu wydawnictwa:

Eurydyka Kata

Projekt okładki:

Mikołaj Sałek & Zuzanna Zamorska-Wegner

workshop91

Projekt litery A na okładkę:

Jan Daniluk

Projekt logotypu AWM:

Piotr Paluch

Skład i łamanie:

Mikołaj Sałek & Zuzanna Zamorska-Wegner

workshop91


Szósty numer Akademii w Mieście oddajemy do druku w czasie, w którym trudno koncentrować się na tym, co piękne, zwłaszcza w obliczu zagrażającej naszemu zdrowiu i życiu pandemii. Pokonując jednak przeciwności oddajemy w Państwa ręce zeszyt, w którym akcentujemy obecność Akademii w tkance miast zarówno przez pryzmat historii, jak i teraźniejszości. Miłej lektury! [mw]

W numerze:

  • Pierwsze otwarcie. Krótka historia pasażu w Wielkiej Zbrojowni otwartego pierwszy raz dla publiczności w maju 1923 r.

Jan Daniluk (dr historii, dyrektor Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego), s. 2

  • Co To – bezsłowny teatrzyk trójmiejskich rzeźbiarzy i malarzy

Katarzyna Nowicka (dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie), s. 6

  • Mozaiki architektoniczne – realizacje kadyńskiej Pracowni Ceramiki Hanny Żuławskiej dla Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej

Aleksandra Juszczyk (doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, dyscyplina nauki o sztuce), s. 14

  • Twórczość Stanisława Moniuszki (1819-1872) jako inspiracja cyklu obrazów Elżbiety Czaplińskiej-Kani

Faustyna Michałowska (kustosz – Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku: gromadzenie i opracowywanie zbiorów; organizacja wystaw), s. 24

  • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 2019 – kalendarium wydarzeń

zebr. Monika Scharmach (specjalista ds. zarządzania zasobami cyfrowymi, Biblioteka ASP w Gdańsku), źródło informacji – materiały promocyjne opublikowane w witrynie asp.gda.pl oraz zbrojowniasztuki.pl, s. 34

  • Patio Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 2019 – kalendarium wydarzeń

zebr. Monika Scharmach (specjalista ds. zarządzania zasobami cyfrowymi, Biblioteka ASP w Gdańsku), źródło informacji – materiały promocyjne opublikowane w witrynie asp.gda.pl oraz zbrojowniasztuki.pl, s. 72

 

Autorzy fotografii zamieszczonych w kalendariach wydarzeń: Marek Elsner, Tomasz Kwiatkowski, Halina Malijewska, Paweł Pacholec, Karolina Pochwatka, Anna Polańska, Monika Scharmach, Jan Szczypka, Marzena Świniarska, Anna Tanaev.

Kolarze na s. 70 i s. 94: Mikołaj Sałek & Zuzanna Zamorska-Wegner workshop91 z materiałów udostępnionych przez Biuro Promocji.