Akademia w Mieście |nr 5| 2019

Akademia w Mieście |nr 5| 2019

Akademia w Mieście, (Pół)rocznik Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku nr 5 - październik 2019

Akademia w Mieście |nr 5| 2019

(Pół)rocznik Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

nr 5 – październik 2019

 

Zespół redakcyjny:

Anna Polańska
Monika Scharmach
Mariusz Wrona (Redaktor prowadzący)

Kontakt: wydawnictwo@asp.gda.pl

 

Projekt i opracowanie szablonu wydawnictwa:

Eurydyka Kata

Projekt litery A na okładkę:

Ada Pawlikowska

Projekt logotypu AWM:

Piotr Paluch

Skład i łamanie:

Mikołaj Sałek & Zuzanna Zamorska

workshop91


W numerze:

  • System Sztuki i Designu / przyczynek do dyskusji

Adam Kamiński (dr hab., prof. ASP, Prorektor ds. kształcenia i studenckich ASP w Gdańsku, Pracownia Projektowania
Sygnału Graficznego w Przestrzeni Publicznej ASP w Gdańsku) | s. 2

  • Design z Trójmiasta

Sławomir Fijałkowski (prof. dr hab., Pracownia Wzornictwa 2, Pracownia Designu Eksperymentalnego ASP w Gdańsku) | s. 6

  • „Morska”, „Gdańska”, „Ermitage”. Wnętrza trójmiejskich lokali gastronomicznych zrealizowane przez twórców związanych z Państwową Wyższą Szkołą Sztuk Plastycznych w Gdańsku w latach 50. XX wieku

Katarzyna Kaus (mgr historii sztuki, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie) | s. 18

  • Murinsel – Mur Island – Vito Acconci

Monika Jenowein-Patyczek (mgr sztuki, specjalność Grafika Użytkowa, III rok Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich ASP w Gdańsku, specjalność Grafika Użytkowa) | s. 38

  • List z podróży 

Anna Włodarska (mgr sztuki, III rok Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich ASP w Gdańsku, Podyplomowe Studia Skandynawistyczne – filologia norweska UG) | s. 48

  • TeARTowskie rozbijanie gdańskich okien

Marzena Wojciechowska-Orszulak [maŻka Wojciechowska] (dr nauk humanistycznych, specjalność Wiedza o Teatrze, założycielka opiekunka i warsztatowiec koła naukowoartystycznego TeART) | s. 56

  • Pragnienie ciała

Ewa Platt (absolwentka studiów pierwszego stopnia, specjalność Animacja Kultury Międzywydziałowego Instytutu Nauk o Sztuce ASP w Gdańsku) | s. 82