Akademia w Mieście |nr 2| 2018

Akademia w Mieście |nr 2| 2018

Akademia w Mieście, (Pół)rocznik Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku nr 2 - kwiecień 2018

Akademia w Mieście |nr 2| 2018

(Pół)rocznik Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

nr 2 – kwiecień 2018

 

Zespół redakcyjny:
Anna Polańska
Monika Scharmach
Mariusz Wrona (Redaktor prowadzący)

Eurydyka Kata (Projekt i opracowanie szablonu wydawnictwa)
Stefan Stefaniszyn, Jan Rosiek (Projekt okładki)
Stefan Stefaniszyn (Skład i łamanie)
Piotr Paluch (Współpraca graficzna)

 

Wiosenny numer Akademii w Mieście kontynuuje dialog rozpoczęty jesienią ubiegłego roku przez Jacka Dominiczaka. Dialog, który zaprasza do wspólnej dyskusji twórców, artystów, projektantów, ale też historyków sztuki i ich sympatyków.

Punktem wyjścia jest zawsze Akademia, jej społeczność i dzieło – artefakty będące owocami konkretyzujących się w rzeczywistości myśli i idei. Z założenia koresponduje z nimi kontekst – miasto, rozumiane metaforycznie i dosłownie – zawężone do miejskich rogatek i równocześnie przekraczające swoje granice – Gdańsk, Trójmiasto, Pomorskie, Polska…

Autorzy tekstów zawartych w drugim numerze uczelnianego periodyku skupili się na interwencjach realizowanych dla miasta. Opowiadają o roli Akademii w kształtowaniu doświadczonego odbiorcy sztuki. Sięgają przy tym do różnych narzędzi i metod, a swoją ofertę i komentarz kierują do osób w różnym wieku.

Integralną częścią wiosennego wydania Akademii w Mieście jest kalendarium aktywności Akademii na polach pro-edukacyjnym i pro-kulturowym minionego – 2017 roku.

Na okładce mamy też nowe „A”. Zgodnie z ideą i przyjętym założeniem, zaproszenie do zaprojektowania litery na okładkę zostało skierowane do autora tekstu głównego – Huberta Bilewicza.

Zachęcam Państwa do lektury, zapraszam jednocześnie do kontaktu z nami – redakcją, do przesyłania materiałów i tekstów, którymi zechcecie Państwo podzielić się z naszymi Czytelnikami w kolejnych numerach czasopisma. Naturalnie czekamy również na głosy krytyki, w końcu każdy kolejny numer Akademii w Mieście ma być bardziej doskonały. [mw]

Kontakt: wydawnictwo@asp.gda.pl