Laboratorium Dźwięku w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Laboratorium Dźwięku w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Laboratorium Dźwięku w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Celem zadania było wyposażenie Laboratorium Dźwięku dla międzywydziałowych aktywności w zakresie komputerowych technik nagrywania i udźwiękawiania obrazów ruchomych w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (w tym animacji, gier komputerowych, filmów). Już od nowego roku wyposażenie Laboratorium Dźwięku umożliwi realizację nowych, autorskich programów kształcenia. W korespondencji z międzywydziałowym profilem projektu, efekt realizacji zadania będzie służył wszystkim studentom i pracownikom Uczelni i wraz z zasobem sprzętowym Audytorium ASP będzie wspomagał szereg aktywności i potrzeb wykraczających poza samą dydaktykę. Cel zadania został osiągnięty – inwestycja skutkująca zakupem sprzętu i oprogramowania do nagrywania i edycji materiałów dźwiękowych koresponduje ze Strategią Rozwoju Uczelni w obszarach zarówno oferty dydaktycznej jak i ożywienia i udźwiękowienia kulturalnych i edukacyjnych działań Uczelni.

Podstawowe cele zrealizowanego zadania:

1. rozszerzenie oferty dydaktycznej Uczelni w następujących zakresach:

- współczesne metody i techniki komputerowego nagrywania dźwięku,

- edycja materiału dźwiękowego,

- sposoby i techniki udźwiękawiania obrazów ruchomych, animacji, multimediów, gier komputerowych,

- tworzenie z udziałem komputerowych technik audio-video,

- działania postprodukcyjne koncentrujące się na przygotowaniu wersji emisyjnych materiałów audio-wizualnych,

- fakultatywnie nauka gry na instrumencie włączając elementy twórczości i improwizacji z wykorzystaniem wirtualnych instrumentów (native instruments),

2. ożywienie i udźwiękowienie kulturalnych i edukacyjnych działań Uczelni:

- organizowanie i rejestracja koncertów, eventów, wernisaży, konferencji, wywiadów, warsztatów,

- przygotowanie i edycja cyfrowych zapisów ww. przedsięwzięć,

- opracowanie, redakcja i udźwiękowienie kursów internetowych,

- tworzenie audio-wizualnych materiałów promujących Uczelnię.


Przedmiotem projektu był zakup sprzętu i oprogramowania wg zestawienia:

- instrument – kontuar MIDI/sampler,

- stacjonarny, wydajny komputer klasy PC z dwoma monitorami,

- mobilny komputer klasy PC,

- zewnętrzny system audio (karta audio) dla komputera stacjonarnego,

- zewnętrzny system audio dla komputera mobilnego,

- kontroler MIDI typu 61 klawiszy,

- kontroler MIDI bezklawiszowy,

- cyfrowy stół mikserski,

- dwa zestawy aktywnych monitorów odsłuchowych bliskiego pola,

- 10 kompletów odbiorników i słuchawek,

- oprogramowanie, w tym sekwencer audio/MIDI – wielośladowy rejestrator dźwięku, sekwencer typu composer and live mixing, edytor audio, wirtualne instrumenty, procesory efektów – wtyczki masteringowe, sampler,

- meble (2 zestawy typu stół realizatora z fotelem).

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Całkowity koszt zadania: 114 250,00 PLN
Dotacja MKiDN: 90 000,00 PLN