Marek Wrzesiński

Marek Wrzesiński

Marek Wrzesiński; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Malarstwo

E-mail: marek.wrzesinski@asp.gda.pl

Marek Wrzesiński

„Podstawowym założeniem moich malarskich dociekań jest naturalna potrzeba wyjścia poza przestrzeń pojedynczego obrazu. Staram się myśleć o obrazach seriami lub cyklami. Rozwijanie jednej myśli w szerszym kontekście malarskiej wypowiedzi pogłębia możliwości interpretacji dzieła. To, co podmiotowe i przedmiotowe, dzięki kontekstom wchodzi w stan komunikacji, nie narzucając punktu widzenia. Obraz, zanim w wyniku interpretacji stanie się anegdotą, jest przede wszystkim „powierzchnią płaską pokrytą kolorami w określonym porządku”. Mój kolor bywa intensywny, gęsty, w poetyckim nadmiarze wysokich rejestrów ciepłych barw światła i cienia, lub odwrotnie – skromny i powściągliwy, bliższy metafizycznej prostocie.”

Urodzony w 1978 roku w Brodnicy. Dyplom na Wydziale Malarstwa gdańskiej ASP w 2005 roku w pracowni profesora Macieja Świeszewskiego. Stopień doktora uzyskał w 2012 roku. Asystent w II Pracowni Malarstwa profesor Teresy Miszkin. Obecnie Prodziekan ds. artystycznych i naukowych Wydziału Malarstwa. W dorobku ma kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą, m.in. we Włoszech, Niemczech, na Litwie, w Turcji, Austrii i na Białorusi.