Agata Królak

Agata Królak

Agata Królak; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Grafika

E-mail: agata.krolak@asp.gda.pl

Agata Królak

„Ilustracje Królak charakteryzuje naiwność, prostota, artystka lubi zabawy kształtem i barwą oraz poszukiwania znaczeń w formach abstrakcyjnych; w swoich działaniach dedykowanych dzieciom stara się traktować je jako równego sobie odbiorcę, który każdorazowo wnosi coś do projektu, rozwijając go i dopełniając.”

Urodzona w 1987 roku w Gdańsku; ilustratorka, projektantka, artystka sztuk wizualnych, doktorantka i asystentka na Wydziale Grafiki ASP w Gdańsku, dyplom w roku 2011 w pracowni dr hab. Jacka Staniszewskiego. Autorka książek ilustrowanych i obrazkowych: Ciasta, ciastka i takie tam, Z działki, z lasu i takie tam (wyróżniona Znakiem Jakości Trójki), Robimisie, Różnimisie, Wytwórnik domowy (wyróżniona tytułem MUST HAVE Festiwalu Łódź Design), Skrytki (wyróżnienie polskiej sekcji IBBY w kategorii opracowanie graficzne). Od roku 2013 zajmuje się również ilustracją prasową, współpracowała m.in. z magazynami: „Wysokie Obcasy”, „Kikimora”, „Gaga”, „Zwierciadło”, „Charaktery”, „Ty i ja”, „Zwykłe Życie”, „Soul”, „Fragile”, „K Mag” oraz angielskim magazynem dla dzieci „Anorak Magazine”. Jej prace były pokazywane na wystawach w Polsce i festiwalach zagranicą m. in. Design September w Brukseli, COW International Design Festiwal w Dniepropietrowsku, Wanted Design w Nowym Jorku, Designers Week w Tokyo, Design Festiwal w Londynie.

"Królak's illustrations are characterized by naivety, simplicity; the artist enjoys playing with shape and colour and seeking meanings in abstract forms. In her activities dedicated to children, she tries to treat them as an equal recipient who always brings something to the project, developing it and completing it."

Born in Gdansk in 1987; illustrator, designer, visual artist, PhD student and assistant at the Faculty of Graphic Arts of the Academy of Fine Arts in Gdańsk, diploma in 2011 in the studio of dr hab. Jacek Staniszewski. Author of illustrated and picture books: Cakes, cookies and such, From the Parcel, From the Forest and Such (awarded with the Trójka Quality Mark), Robimisie, Różnimisie, Home manufacturer (awarded with the title MUST HAVE of the Łódź Design Festival), Hiding places (distinction from the Polish section of IBBY in the graphic design category). Since 2013, she has also been involved in press illustration, she cooperated with, among others, with the following magazines: Wysokie Obcasy, Kikimora, Gaga, Zwierciadło, Charaktery, Ty i ja, Zwykłe Życie, Soul, Fragile, K Mag and the English Magazine for children "Anorak Magazine". Her works have been shown at exhibitions in Poland and festivals abroad, i.e. Design September in Brussels, COW International Design Festival in Dnepropetrovsk, Wanted Design in New York, Designers Week in Tokyo, Design Festival in London.